Klub Aktywnego Seniora

Fundacja EURO-FORUM realizuje projekt pn. „Kreatywni 60+”.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 60 roku życia z obszaru województwa lubelskiego.

Czas trwania projektu to: 01.03.2015 do 31.12.2015 r.

W ramach projektu działa Klub Aktywnego Seniora.

W ramach Klubu prowadzone są zajęcia z coachingu zespołowego połączonego z warsztatem integracyjnym, warsztaty tematyczne (formy aktywności fizycznej dla osób starszych, profilaktyka zdrowia, trening kompetencji miękkich) oraz wyjazd integracyjny/wycieczka szkoleniowa.

Celem Klubu Aktywnego Seniora jest budowanie przynależności do grupy oraz integrowanie uczestników projektu. Działalność klubu jest odpowiedzią na potrzeby seniorów dotyczące poczucia przynależności, posiadania towarzystwa, aktywizacji, kreatywności oraz utrzymywania kontaktów międzyludzkich.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.