Projekty zakończone

Kratywni 60+

Fundacja EURO-FORUM realizuje projekt pn. „Kreatywni 60+”.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 60 roku życia z obszaru województwa lubelskiego.

Czas trwania projektu to: 01.03.2015 do 31.12.2015 r.

W ramach projektu oferujemy:
Szkolenie z jęz. angielskiego (2 edycje: V-VII.2015 i VIII-XII.2015)
Szkolenie trwa 120 godzin. Poziom szkolenia będzie dostosowany do potrzeb uczestników. Zajęcia będą odbywały się średnio 2-3 razy w tygodniu po 4 godziny lekcyjne (3 godziny zegarowe).

Szkolenie z obsługi komputera (2 edycje: V-VII.2015 i VIII-XII.2015)
Szkolenie trwa 80 godzin. Poziom szkolenia będzie dostosowany do potrzeb uczestników. Zajęcia będą odbywały się średnio 2-3 razy w tygodniu po 4 godziny lekcyjne ( 3 godziny zegarowe).

Klub Aktywnego Seniora w ramach którego odbędzie się:
coaching zespołowy połączony z warsztatem integracyjnym,
warsztaty tematyczne (przykładowe tematy: kreatywność, motywacja do działania, formy aktywności fizycznej dla osób starszych, prawa osób starszych, prowadzenie działalności gospodarczej, elastyczne formy zatrudnienia, przykłady działań w ramach wolontariatu, profilaktyka zdrowia, dialog międzypokoleniowy, uczestnictwo społeczne, działalność na rzecz społeczności lokalnej),
wyjazd integracyjny / wycieczka szkoleniowa.

 

Piknik rodzinny „Nasze Skarby”

Piknik rodzinny „Nasze Skarby” to impreza plenerowa, która odbyła się dnia 21.06.2015 r. w godz. 11.00 – 17.00 na boisku przy Szkole Podstawowej nr 28 i Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Uczestniczyły w niej dzieci i młodzież oraz dorośli, mieszkańcy Dzielnicy Czuby oraz zaproszeni goście. Data pikniku nie jest przypadkowa, ponieważ w tym dniu obchodziliśmy Dzień Ojca. Zorganizowanie rodzinnego spotkania plenerowego pozwoliło dzieciom, młodzieży i ich rodzinom, a w szczególności ojcom, aktywnie spędzić czas.

Atrakcją pikniku był dmuchany plac zabaw, serwowane kiełbaski z grilla, gry i zabawy dla rodzin, koncert młodych talentów i zespołu muzycznego. Do aktywnego udziału w pikniku zaproszone zostały wszystkie Szkoły i Przedszkola z Dzielnicy Czuby Północne i Czuby Południowe.

Nauczyciele ze szkół i przedszkoli przygotowali konkursy plastyczne i edukacyjne z nagrodami. Odbyły się także występy dzieci z przedszkoli i szkół lubelskich. Dla wszystkich uczestników festynu przewidziane były nagrody i upominki.