Klauzula informacyjna

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób kontaktujących się z Fundacją Euro-Forum  (telefonicznie, mailowo, przez formularz kontaktowy) oraz osób, z którymi kontaktuje się Fundacja

 
Poniższe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dotyczą Państwa, jeżeli kontaktują się Państwo z Fundacją Euro-Forum w jakiejkolwiek sprawie, a nie są Państwo kontrahentem ani pracownikiem/współpracownikiem kontrahenta lub jeżeli to Fundacja Euro-Forum (telefonicznie oraz mailowo) kontaktuje się z Państwem w jakiejkolwiek sprawie.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Fundacja Euro-Forum (dalej: „my”). Mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:
  – listownie na adres: 20-010 Lublin, ul. Graniczna 4/7,8
  – przez e-mail: info@euro-forum.lublin.pl
  – telefonicznie: 81 534 95 72
 2. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, aby:
 • Przekazać odpowiedzi na Państwa pytania, w tym kontaktować się z Państwem w tym celu. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.
 • Nawiązać z Państwem lub z podmiotem, który Państwo reprezentują współpracę. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach działalności gospodarczej.
 1. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w okresie utrzymywania naszych bieżących relacji (np. odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji), a po ustaniu relacji przez okres 2 lat. Po tym okresie możemy się z Państwem kontaktować, żeby zapytać
  o możliwość dalszego przetwarzania Państwa danych.
 2. Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 3. Mają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,
  b. prawo dostępu do danych osobowych,
  c. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
  d. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
  e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

Prawo wniesienia sprzeciwu

W zakresie, w jakim przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – mają Państwo prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.