Zarząd

Zarząd Fundacji – pionierzy nowoczesnej edukacji e-learningowej realizowanej poprzez szkolenia nauczycieli i młodzieży. Stworzyli oni zespół współpracujących ekspertów, coachów, trenerów, ekspertów i wolontariuszy, którzy  posiadają wiedzę z zakresu przygotowania programów i narzędzi metodyczno-dydaktycznych oraz tworzenia platform internetowych z zakresu edukacji języków obcych, matematyki, doradztwa zawodowego.

Agnieszka Gudków – prezes Fundacji Euro-Forum, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na kierunkach Filologia Germańska oraz Marketing i Zarządzanie. Członek Lubelskiego Klastra Centrum Partnerstwa i Transferu Technologii. Od 1995 r. prowadziła własną działalność gospodarczą zajmującą się m.in. prowadzeniem kursów z jęz. niemieckiego na wszystkich poziomach językowych od A1-C2. Od 1996 – 1997 nauczyciel języka niemieckiego w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Lublinie. Od 2000 – 2010 r. Dyrektor metodyczny Centrum Języków Obcych Euro-Forum w Lublinie i Lubartowie. Od 2009 r. zaangażowana w projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na stanowisku Koordynatora. Charakteryzują ją: pełne zaangażowanie w realizowane przedsięwzięcia, otwartość na zamiany, umiejętność przewidywania zdarzeń oraz umiejętność zarządzania zespołem.

Marek Gudków – wiceprezes zarządu Fundacji Euro-Forum. Absolwent Uniwersytetu im. Marii Curie Skłodowskiej z dyplomem magistra Filologii Germańskiej. Właściciel firmy szkoleniowej Euro-Forum Centrum Języków Obcych, filie w Lublinie i Lubartowie. Posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania zespołami, również zdalnymi, rozwiązywania konfliktów, mediacji oraz rozliczania finansowego dużych i skomplikowanych przedsięwzięć. Do tej pory pracował w kilkudziesięciu projektach regionalnych i ogólnopolskich na stanowiskach związanych z koordynacją oraz monitoringiem projektów, wraz z interdyscyplinarnym zespołem specjalistów opracował innowacyjną metodę nauczania dla dzieci ze szkół podstawowych, przygotował dla ORE i MEN multimedialne, interaktywne ćwiczenia e-learningowe z obszaru doradztwa zawodowego oraz obszaru nauczania dzieci z trudnościami w nauce.