Fundacja Euro Forum

Fundacja Euro-Forum powstała w lipcu 2013 roku. Fundacja propaguje :

  • społeczeństwa obywatelskiego opartego na wiedzy
  • tolerancji
  • aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości
  • integracji europejskiej

Nasza fundacja zajmuje się działaniami ukierunkowanymi na zapewnienie różnorodnych form edukacyjnych każdemu bez względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania, niepełnosprawność, narodowość.

nauka z dzieckiem przy laptopie
Nowoczesna edukacja z Fundacją Euro-Forum

Dzieci lubią się uczyć.