Współpraca

Serdecznie zapraszamy do współpracy

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy podobnie jak my są przekonani, że każdy z nas może mieć wpływ na budowanie społeczeństwa opartego na wzajemnym szacunku, życzliwości oraz wspólnym dążeniu do wyznaczonych celów. Dobrym sposobem na wprowadzenie tego przeświadczenia w życie jest wzięcie wraz z naszą organizacją udziału w realizacji któregoś z lokalnych przedsięwzięć lub zaangażowanie się w pomoc w przeprowadzaniu różnorodnych inicjatyw społecznych. Są wśród nich, między innymi projekty, które otrzymały dofinansowanie z następujących programów: Erasmus+, Europa dla Obywateli, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Fundusz Szwajcarski, Fundusze Europejskie, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalny Program Operacyjny.

Mimo, iż różnią się one pod względem zakresu podejmowanych działań, środków wykorzystywanych do ich urzeczywistnienia oraz zamierzonych celów, wszystkie bazują na idei aktywizacji jednostek wchodzących w skład danej społeczności. Mamy nadzieję, że spotkają się one z dużym odzewem osób pragnących mieć wpływ na zachodzące wokół nich zmiany. W końcu – źródłem zmian jest człowiek.

Aktualnie współpracują z nami:

ZdobywcyWiedzy.pl – jest to nowoczesna platforma edukacyjna, na której zgromadzono liczne ćwiczenia, quizy, gry oraz zadania testowe online ułatwiające uczniom szkół podstawowych opanowanie oraz utrwalenie materiału szkolnego. Zgromadzone tam zasoby stanowią również użyteczną pomoc dydaktyczną pozwalającą nauczycielom na wzbogacenie oraz uatrakcyjnienie szkolnych zajęć lekcyjnych. Współpraca z platformą ZdobywcyWiedzy.pl obejmuje organizację warsztatów edukacyjnych, podejmowanie działań mających na celu rozwój i  wdrażanie innowacyjnych metod nauczania oraz troskę o wysoki poziom kształcenia.

Egzamin-8klasa.pl – to platforma edukacyjna, na której umieszczono testy online pomagające przygotować się do obowiązującego wszystkich uczniów egzaminu ósmoklasisty. Dobór materiału sprawia, iż uczeń jest w stanie samodzielnie powtórzyć wiadomości niezbędne do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu z języka angielskiego i matematyki. Proces efektywnego przyswajania wiedzy jest dodatkowo wspierany przez dwa tryby nauki: ćwiczeniowy, w którym po wykonania zadania można dokonać korekty odpowiedzi oraz egzaminacyjny, gdzie zadań nie można poprawiać, a po rozwiązaniu przez daną osobę całego testu, wyświetlany jest wynik końcowy. Z platformą Egzamin-8klasa.pl nasza  fundacja współpracuje w zakresie aktywnego wspierania internetowych form nauki jako alternatywy wobec tradycyjnych metod dydaktycznych.

Szkoła Języków Obcych Euro-Forum – to placówka edukacyjna oferująca swoim kursantom kursy językowe obejmujące wszystkie poziomy zaawansowania i kierowane do różnych grup wiekowych. Podczas zajęć wykorzystywane są w niej najnowsze zdobycze technologii multimedialnych, takie jak: tablice interaktywne, projektory multimedialne oraz internetowe wersje podręczników kursowych. Współpraca ze Szkołą Języków Obcych Euro-Forum owocuje szeregiem inicjatyw mających na celu propagowanie idei nauki poprzez zabawę oraz organizację różnego rodzaju wydarzeń edukacyjnych (np. festynów z okazji zakończenia lub rozpoczęcia roku szkolnego).

Mogalo.pl – to organizacja zajmująca się przygotowaniem i realizacją interaktywnych konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych. Mogalo jest twórcą między innymi takich konkursów jak: Maks Matematyczny, SzachMaks, Understand, Rozumiem.