Nauka Przez Zabawę – ZWWTS

Zdobywcy wiedzy w Twojej szkole, czyli nowa, jakość nauczania

Większość nauczycieli i rodziców zdaje  sobie sprawę, że  czasy mozolnego  wkuwania na pamięć nudnych regułek na szczęście już przeminęły. Współczesna szkoła stawia na indywidualny rozwój każdego ucznia, a proces przyswajania wiedzy w dużej mierze opiera się na efektywnym wykorzystaniu naturalnej ciekawości młodego człowieka.  Innowacyjne metody dydaktyczne dążą do stworzenia przyjaznej przestrzeni, w której nauka łączyłaby się z zabawą, a zdobywanie nowych umiejętności odbywało bez niepotrzebnego stresu.  Bardzo dużą rolę w tym modelu nauczania odgrywają narzędzia multimedialne, które z powodzeniem mogą być wykorzystane w czasie zajęć lekcyjnych. Ich dodatkowym atutem jest atrakcyjna forma sprawiająca, że stanowią doskonałą alternatywę wobec tradycyjnych lekcji opierających się na krótkim wykładzie nauczyciela  i ustnej bądź pisemnej weryfikacji opanowanego przez uczniów materiału.

Internet w służbie edukacji

Doskonałą okazję bliższego zapoznania się z szeregiem możliwości stwarzanych przez nowoczesne pomoce edukacyjne dał nauczycielom, wychowawcom oraz dyrektorom szkół projekt „Zdobywcy wiedzy w Twojej szkole”.   Owoc współpracy internetowej platformy „ZdobywcyWiedzy.pl” oraz Fundacji Euro-Forum umożliwiał szkołom podstawowym uzyskanie darmowego dostępu do licznych gier i quizów edukacyjnych przeznaczonych do wyświetlenia na tablicy edukacyjnej.  

Efektywnie i bez wysiłku

Uczestnictwo szkół w projekcie „Zdobywcy Wiedzy w Twojej szkoły” przełożyło się na upowszechnienie wiedzy dotyczącej sposobów wykorzystywania w nauczaniu narzędzi internetowych.  Dostarczyło także wiele radości dzieciom, które z przyjemnością rozwiązywały kolejne quizy oraz brały udział w ciekawie prowadzonych zajęciach.  Jest to z pewnością pozytywny rezultat.  Pozwala on mieć nadzieję, że kierunek rozwoju współczesnego szkolnictwa pomoże w wychowaniu młodego pokolenia, dla którego zdobywanie wiedzy oraz rozwój osobistych zainteresowań będzie nie tyle obowiązkiem, co przyjemnością i prawdziwą przygodą.

 

ZAPISY DO PROGRAMU