Projekt „Kreatywni 60+”

Realizacja projektu „Kreatywni 60+” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu ASOS.

Pasja daje młodość – projekt „Kreatywni 60+”

We współczesnych czasach wiek emerytalny przestaje się już kojarzyć z apatią i biernością, a stereotyp starszego człowieka, który większość swojego czasu spędza wpatrując się w ekran telewizora, powoli odchodzi w niepamięć.  Coraz więcej seniorów prowadzi bogate życie towarzyskie, podróżuje i realizuje swoje zainteresowania. Wielu z nich z powodzeniem  zdobywa wiedzą i opanowuje nowe umiejętności. Naprzeciw właśnie takim osobom wyszedł  projekt „Kreatywni 60+”.

Nowe umiejętności,  lepsza jakość życia

Zrealizowany w okresie  od 1.03.2015 do 31.12.2015  projekt „Kreatywni 60+” był skierowany do mieszkańców województwa lubelskiego, który ukończyli 60-ty rok życia. W jego skład weszły dwa podstawowe bloki:  „Szkolenie z języka angielskiego” i „Szkolenie komputerowe”.   Wszyscy uczestnicy projektu mogli ponadto  wziąć udział w różnorodnych zajęciach  oferowanych przez „Klub aktywnego seniora” .  Obejmowały one  szeroki zakres zagadnień związanych z m.in.: profilaktyką i ochroną zdrowia, prawem, dialogiem międzypokoleniowym, budowaniem i podtrzymywaniem relacji  oraz rozwijaniem kompetencji przydatnych podczas  pracy w grupie.  Doskonałą możliwością do wykorzystania niektórych ze świeżo nabytych umiejętności interpersonalnych w bezpiecznej, pełnej wzajemnej życzliwości atmosferze, był natomiast wspólny wyjazd integracyjny.

Aktywni i zmotywowani

Do najistotniejszych efektów, jakie przyniósł projekt „Kreatywni” należy przede wszystkim społeczna aktywizacja osób, które przekroczyły 60-ty rok życia, nabycie przez nie  wiedzy dotyczącej możliwości zagospodarowania  czasu  wolnego oraz zapobieżenie poczuciu wyobcowania i osamotnienia wśród osób starszych. Dodatkową korzyścią jest  integracja grupy  oraz nawiązanie przez jej członków nowych znajomości kontynuowanych również po zakończeniu projektu. W świetle powyższych przesłanek należy stwierdzić, że inicjatywa, która dała mu  początek spełniła wiązane z nią oczekiwania i  pozwoliła uzyskać  pozytywne rezultaty.